KAVERIKOIRAT - COMPANION DOGS

Lätsä

Lätsä oli kaverikoiria esittelemässä Pet-Expossa 16.4.2011. Lätsä käy Hyvinkään vanhustentalossa kaverikoirana.

Lätsä was demonstrating companion dog activity in Pet-Expo 16.4.2011. Lätsä visits Hyvinkää nursing home as a companion dog.